Kokurikulum

Dasar Perlaksanaan

Unit Kokurikulum di Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid yang sihat dari segi tubuh badan, mental dan fizikal

Kenali KOKO

“WAJIB”

1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan Rujuk Seksyen 18, akta pendidikan 1996 (akta 550) – kegagalan @ keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali, jika berterusan sek 135 (1) Akta Pendidikan 1996 (akta 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi) RM500 setiap sek 135 (1) Akta 550)

2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan kegiatan sukan dan permainan. (Pekeliling ikhtisas Bil.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29)

3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki-memastikan keberkesanan perlaksanaan. (Pekeliling ikhtisas Bil.11985KP (BS) 8591/Jld11(29)1.1.1985)

4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkan pelajarnya membuat kerja amal, gotong-royong dan gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj.Sda)

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.

6. Apabila penyertaan “wajib”- kehadiran pelajar mesti direkodkan. (pekeliling Ikhtisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))

7. Peruntukan masa- Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/ Bil.27 (28.12.1967)

Murid

GURU

Tahun

Staff

Get School News & Updates

Get Latest School News & Updates directly to your mail.

Subscribe