Hal Ehwal Murid

Deskripsi Tugas

Unit Hal Ehwal Murid merupakan satu unit di Sekolah yang bertanggungjawab mengendalikan kebajikan murid-murid sekolah.

Kenali HEM

DESKRIPSI TUGAS

HAL EHWAL MURID

 2022-2023

1. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS

Deskripsi Tugas     

 1. Menentukan penerapan amalan -amalan  dan nilai -nilai murni
 2. Mempastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
 3. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku.
 4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid (SSDM)
 5. Menyelaras perlantikan dan tugas-tugas pengawas.

 

 2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Deskripsi Tugas     

 1. Menyediakan dan mengelolakan program orientasi
 2. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan
 3. Mengelola dan mengurus bilik Bimbingan dan Kaunseling
 4. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar
 5. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid serta menyediakan laporan yang diperlukan
 6. Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah / Program PPDa

 

3. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Dekripsi Tugas       

 1. Menguruskan keceriaan Bilik BOSS
 2. Menguruskan pengedaran / pengagihan buku
 3. Membuat pesanan buku yang berikutnya
 4. Mengurus rekod dan dokumen
 5. Mengurus keselamatan buku / operasi buku teks
 6. Mengurus pemulangan buku
 7. Mengurus stok dan inventori
 8. Mengurus pelupusan buku

 

4. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Deskripsi Tugas     

 1. Mengawasi murid ketika makan
 2. Memastikan pengusaha RMT mematuhi menu yang ditetapkan
 3. Memastikan mutu makanan yang disediakan sentiasa bersih
 4. Membuat laporan mingguan di dalam buku laporan
 5. Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT/PSS
 6. Membuat pemilihan murid untuk RMT dan PSS

 

5. JAWATANKUASA KANTIN

Deskripsi Tugas     

 1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan Pekeliling Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan.                         
 2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
 3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan.
 4. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sekolah sentiasa bersih, kemas dan ceria.
 5. Memastikan pekerja kantin menjalani pemeriksaan kesihatan.
 6. Memastikan pekerja kantin sentiasa memakai apron / tutup kepala sarung tangan yang bersih dan kemas.
 7. Membuat laporan mingguan di dalam buku laporan kantin.

 

6. JAWATANKUASA KEBAJIKAN

 Deskripsi Tugas     

 1. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan.
 2. Mengenalpasti sesiapa yang memerlukan bantuan kebajikan.
 3. Menyediakan borang permohonan, mengumpul dan membuat keputusan melalui mesyuarat.
 4. Menguruskan semua derma dan bantuan dalam/luar dari masa ke masa.
 5. Mengenalpasti badan kebajikan/individu/peristiwa malapetaka yang memerlukan bantuan kewangan/benda.

 

7. JAWATANKUASA LAWATAN

 Deskripsi Tugas     

 1. Menganjurkan lawatan ke tempat-tempat yang yang sesuai dan berfaedah kepada murid.
 2. Mengurus dan memastikan program lawatan berjalan dengan lancar.
 3. Memastikan prosedur-prosedur lawatan dipatuhi.
 4. Mengawasi keselamatan dan keselesaan murid semasa lawatan.

 

8. JAWATANKUASA BILIK GURU

Deskripsi Tugas     

 1. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, keselamatan dan keceriaan Bilik Guru

 

9. JAWATANKUASA BUKU DAFTAR MURID DAN JADUAL KEDATANGAN MURID

Deskripsi tugas       

 1. Menguruskan pendaftaran pelajar-pelajar baru.
 2. Mengemaskini nombor pendaftaran kemasukan sekolah murid
 3. Menanda kehadiran murid sekiranya guru kelas tidak hadir
 4. Melengkapkan data bulanan e-borang murid ponteng.

 

10. TUGAS-TUGAS KHAS

 1. a) JAWATANKUASA KWAPM

 Deskripsi Tugas     

 1. Menguruskan pengedaran dan pengumpulan borang permohonan yang berkaitan.
 2. Membuat penilaian dan pemilihan murid yang layak menerima KWAPM mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. Merekodkan maklumat / data yang perlu dihantar ke PPD / JPN / KPM mengikut keperluan semas

 

 1. b) JAWATANKUASA DATA HEM

Deskripsi Tugas     

 1. Mengedar borang BMM / SMM kepada pelajar pada awal tahun.
 2. Mengemaskini data SMM untuk dihantar ke PPD/ JPN / KPM
 3. Menyenaraikan nama dan data murid yang layak KWAPM dan RMT.

 

 1. c) JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI

Deskripsi Tugas     

 1. Merancang dan mengurus Hari Pendaftaran murid tahun 1
 2. Menggubal Solan untuk penjurusan kelas
 3. Merancang dan melaksanakan Program Transisi

 

11. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)

Deskripsi Tugas   

 1. Merancang dan melaksanakan aktiviti berkaitan dengan KPJ
 2. Menyedia dan menghantar pelaporan ke PPD/JPN/KPM
 3. Menjadi Rakan Cop

 

12. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH

 ATUR CARA PERHIMPUNAN SEKOLAH

 1.  Bacaan Doa
 2. Nyanyian Lagu Negaraku
 3. Ikrar Murid
 4. Ucapan Guru Bertugas
 5. Persembahan Murid
 6. Ucapan Dan Nasihat Guru Disiplin (Jika ada)
 7. Ucapan Penolong Kanan (Jika ada)
 8. Ucapan Tuan Guru Besar
 9. Nyanyian Lagu Sekolah
 10. Nyanyian Lagu  Negeri Kedah

Murid

GURU

Tahun

Staff

Get School News & Updates

Get Latest School News & Updates directly to your mail.

Subscribe