Hari Bersama Timbalan JPN Kedah dengan Pelajar Tahun 6