Hari Taklimat dan Penyerahan Pelaporan PBD dan PBS kepada Ibu bapa